Di HALALLAUNCHER, kami menunjukkan projek dalam 10 bahasa berlainan, dan akan dikembangkan pada masa akan datang. Kami amat menghargai kepelbagaian bahasa dan budaya yang membawa minda kreatif. Inisiatif berguna yang halal yang boleh membawa perubahan mesti dibawa ke kehidupan walaupun berlainan bahasa.

HalalLauncher uses the cookies to make the site simpler. Find out more about cookies

x

Ok